Les mesures preventives de Nova Oliveras davant de la situació generada pel Covid-19.

• Freqüent rentat de mans amb sabó i aigua sempre que es pugui o bé amb gel hidroalcohòlic dels nostres treballadors.
• Reforç de la neteja de les zones de treball.
• Ús de la mascareta per poder entrar a la botiga.

Agraïm la comprensió dels nostres clients davant aquesta situació. La salut i seguretat dels nostres serveis és primordial.

Balances i bàscules, TPV’s i registradores, envasadores, talladores, picadores, cashdro, vitrines i complements.

Projectes integrals, mobles inoxidables a mida i servei tècnic de la maquinària d’hostaleria, carnisseria i botigues d’alimentació.

Per qualsevol dubte sobre els nostres productes o serveis contacteu amb nosaltres sense cap compromís.