Clients

Nova Oliveras

P

resentem alguns dels clients que confien en nosaltres. El nostre ventall de productes i serveis ens permet cobrir diferents sectors, entre els quals volem destacar, la carnisseria, l’hostaleria, la peixateria, la pastisseria i la fruiteria.